Aantal verzekeraars daalt door fusies

Voorburg, 22 jan. Het aantal schadeverzekeraars in Nederland is tussen 2000 en 2005 met eenvijfde gedaald tot 461. Het aantal levensverzekeraars is zelfs met bijna 26 procent afgenomen tot 75. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dat vandaag gemeld in zijn wekelijkse webmagazine. Een belangrijke reden voor de afname is volgens het CBS ”de tendens naar schaalvergroting”. Feitelijk betekent dit dat veel maatschappijen fuseren, waardoor er steeds minder verzekeraars overblijven.