ZEVEN NOMINATIES

De jury van de Academische Jaarprijs selecteerde zeven van de eenentwintig inzendingen die verder strijden om de hoofdprijs. De genomineerde plannen zijn in de ogen van de jury van uitstekende wetenschappelijke kwaliteit. Bovendien zijn de communicatieplannen rond de projecten origineel en uitdagend.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Onderzoek: Genetisch onderzoek in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum.

Project: seXY chromosomen. Interactieve tentoonstelling over hoe X en Y chromosomen de kern van ons bestaan raken.

Technische Universiteit Delft

Onderzoek: Onderzoek naar de interactie tussen land en zee.

Project: Spiegelzee. Installatie op het strand van Katwijk waarmee historische en toekomstige zeespiegels worden uitgebeeld.

Universiteit Leiden

Onderzoek: Taalonderzoeken in Azië, Afrika en Zuid-Amerika .

Project: Taaldiversiteit, taalbeschrijving en taaldood. Tentoonstelling en documentaire over talen, hoe ze verdwijnen en hoe ze kunnen worden beschermd.

Onderzoek: Biologisch onderzoek naar de genetische ontwikkeling van de gifklier bij reptielen.

Project: Reptielengif als dodelijk wapen… of als levensreddend medicijn? Tentoonstellingen over het medicinale gebruik van reptielengif.

Universiteit Maastricht

Onderzoek: Psychologisch onderzoek naar geheugenmanipulatie.

Project: Foutieve herinneringen. Website over het uitlokken van foutieve herinneringen en de (on)betrouwbaarheid van ooggetuigenverslagen.

Universiteit Utrecht

Onderzoek: Klimatologisch onderzoek in het geologische verleden.

Project: Op expeditie met paleoklimaatonderzoekers. Ontwikkeling van educatief materiaal over klimaatveranderingen nu en in het verleden.

Vrije Universiteit Amsterdam

Onderzoek: Multidisciplinair onderzoek naar klimaatverandering en het broeikaseffect.

Project: De klimaatgame. Game over de gevolgen van klimaatverandering en hoe Nederland voor de gevolgen daarvan te beschermen is.