Wishful thinking 4

`Wie in een glazen huis woont, moet niet met stenen gooien` dacht ik na lezing van uw artikel waarin de staf wordt gebroken over het gebrekkige taalgebruik en spelvaardigheid van de hedendaagse studenten. Ik had toen net in uw bijlage (W&O 13 januari) de ingezonden brieven gelezen waarin u tot driemaal toe wishful thinking in de kopjes verkeerd spelt! Hierbij kwam mij nog een ander adagium in gedachten!

    • A.J. van Essen Eelde