Vorm heeft inhoud uit het onderwijs verdrongen

In het hoofdartikel van 15 januari worden twee oorzaken aangegeven voor de daling van het niveau van het middelbaar onderwijs: een toenemend aantal leerlingen en een daling van het opleidingspeil van docenten.

Er zijn nog ten minste twee andere zaken te noemen die het onderwijspeil in het voortgezet onderwijs negatief hebben beïnvloed. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw heeft de vorm langzaam, maar zeer zeker de inhoud uit het onderwijs verdrongen. Behalve dat dit gevolgen heeft gehad voor de inhoudelijke kennis van vwo-abituriënten, heeft dit ook veel van het plezier in het lesgeven van juist de sterke docenten vergald. Het is goed om te zien dat er op dit moment weer wordt gewerkt aan de vakinhoud.

Een andere reden voor de teruggang van de kwaliteit is het toenemend overnemen van de opvoeding van de ouders door de school. In vakken als verzorging en techniek worden onderricht in koekenbakken en banden plakken uit handen van de ouders genomen. Nu zijn dit zeker wel nuttige zaken, maar het aantal uren onderwijs is niet toegenomen, en het kan dan niet anders dan dat er op meer traditionele onderwerpen wordt gekort.

Het terugkeren naar de vakinhoud en het terugdringen van basale opvoedingszaken op school kan, zonder dat het een cent extra kost, een minstens even grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van het docentenkorps in het voortgezet onderwijs dan bijvoorbeeld een salarisverhoging. Waarmee overigens niet is gezegd dat dat laatste ook niet redelijk is.

    • Sijbrand de Jong