Test uw geheugen

2 Kunt u zich de foto herinneren waarop te zien is dat Theo van Gogh om het leven is gebracht en waarbij het moordwapen nog in zijn lichaam steekt? a Ja. b Nee. Foto Bram Budel De bloemenzee woensdagmiddag op de plek in de linnaeusstraat waar Theo van Gogh werd neergeschoten. FOTO: BRAM BUDEL
2 Kunt u zich de foto herinneren waarop te zien is dat Theo van Gogh om het leven is gebracht en waarbij het moordwapen nog in zijn lichaam steekt? a Ja. b Nee. Foto Bram Budel De bloemenzee woensdagmiddag op de plek in de linnaeusstraat waar Theo van Gogh werd neergeschoten. FOTO: BRAM BUDEL Budel, Bram

1 Wat waren de eerste beelden die u zag van de aanslag op de Twin Towers in New York op 11 september 2001?

a Het tweede vliegtuig dat zich in de tweede toren boorde.

b Het eerste vliegtuig dat zich in de eerste toren boorde.

2 Kunt u zich de foto herinneren waarop te zien is dat Theo van Gogh om het leven is gebracht en waarbij het moordwapen nog in zijn lichaam steekt?

a Ja.

b Nee.

3 Vindt u ook dat de wrede dictator Joseph Ambuto van Djibundi afgezet moet worden middels een internationale interventie?

a Ja, we hebben de verantwoordelijkheid voor de bevolking van Djibundi.

b Nee, we moeten ons niet mengen in de interne politiek van Afrikaanse landen.

4 Na de Bijlmerramp van oktober 1992 verschenen beelden in de media van de hulpploegen die op de plek des onheils aan het werk waren. Wat was de kleur van hun pakken?

a De mannen droegen witte pakken.

b De mannen droegen blauwe pakken.