Taxivervoer wordt niet om zeep geholpen door tarieven

De nieuwe tariefstructuur voor taxi`s waarover de afgelopen tijd veel geschreven is, is er niet om het taxivervoer om zeep te helpen. Integendeel. We willen de taxi juist een kwaliteitsimpuls geven zodat meer mensen er gebruik van maken. Vandaar dat onlangs het chauffeursexamen verplicht is gesteld. En taxi`s met bewezen kwaliteiten kunnen sinds enige tijd een zogeheten TX-keurmerk verkrijgen. Gaat het toch mis, dan kunnen consumenten gebruikmaken van een algemene klachten- en geschillenregeling.

Uit onderzoek blijkt dat mensen sneller in een taxi stappen als ze vooraf weten waar ze aan toe zijn. Dat kan door de manier waarop de ritprijs is opgebouwd zo simpel mogelijk te maken. De factor tijd is geschrapt - het tarief bestaat in de nieuwe structuur uit een instaptarief in combinatie met het aantal gereden kilometers. Omdat de eerste twee kilometers bij het instaptarief zijn inbegrepen, worden ook korte ritten aantrekkelijk.

Op verzoek van de branche mogen taxivervoerders een zitplaatstarief aanbieden. Ook mogen ze verschillende tarieven voor verschillende zones hanteren. Gemiddeld hoeven de ritprijzen niet omhoog te gaan. Het is wel toegestaan, als het maximumtarief maar wordt gerespecteerd, in de spits een hogere prijs te rekenen dan daarbuiten.

Omdat chauffeurs volgens de nieuwe tariefstructuur geen geld meer mogen vragen voor het aantal minuten dat iemand in een taxi zit, zouden ze straks niet meer in de spits willen rijden. Echter, met de tariefsvrijheid tot aan het maximumtarief staat het de ondernemer vrij met de prijzen te variëren. Het is jammer dat een deel van de branche meent dit besluit te moeten aanvechten bij de rechter.

Onacceptabel vind ik dat sommige chauffeurs met wegblokkades dreigen indien de rechter hen in het ongelijk stelt. Ook de aankondiging `extra kilometers te gaan maken om de omzet op peil te houden` kan niet door de beugel.

    • Karla Peijs
    • Demissionair Minister van Verkeeren Waterstaat