Stad onder het zand

In het artikel `Stad onder het zand` (W&O 13 januari) trof mij een enormiteit. Daar staat `...voor de komst van de komst van de islamitische Oeigoeren, die vijftig procent etc.` Het gaat om de manichaese Oeigoeren. Het was zelfs zo,dat het Manichaeisme (stichter Mani) onder koning Shapur I en Hormizd (derde eeuw) staatsreligie was. Dus twee eeuwen voor Mohammed zijn religie stichtte.

In China zijn veel restanten van tempels gevonden. Daarin zijn de manichaese wijzen vak als Boeddha afgebeeld. Er zijn veel nieuwe vondsten gedaan in dit deel van China. Het voorlaatste congres van de International Association for Manichaean Studies (IAMS) werd in China gehouden. Er is een vloed van literatuur over Mani, het Manichaeisme, de Oeigoeren. Maar up to date is het lemma Manichaeism in the Coptic Encyclopedia (ed Aziz S.Atiya ,1991).

    • Dr.J.Helderman Amsterdam