Nog genoeg te bespreken tussen Fransen en Britten

Het boeiende bericht in NRC Handelsblad van 16 januari, dat de Franse premier Guy Mollet Frankrijk wilde fuseren met Groot-Brittannië wordt, dunkt mij, verkeerd geïnterpreteerd. De historicus Henri Soutou gaat er zelfs van stotteren en vermoedt, dat Mollet tegenwoordig in de rechtbank zou kunnen zijn beland, denkelijk wegens hoogverraad. Het is sinds Jeanne d`Arc ondenkbaar, dat Frankrijk tot Engeland zou gaan behoren, maar omgekeerd is er geen bezwaar tegen. Daarom vermoed ik, dat het de heimelijke intentie van Mollet was via Groot-Brittannië het hele Britse Gemenebest bij Frankrijk in te lijven en vervolgens om te dopen in `Richesse Commune de la Bretagne`. Met het oog op Quebec is dit plan nog steeds een overweging waard.

Door ten slotte te kiezen voor een continentale Europese Gemeenschap is Frankrijk terechtgekomen onder de knoet van Duitsland. Er valt dus nog genoeg te bespreken tussen president Sarkozy en Prime Minister Brown.

    • Ben Hoffschulte Leuven