Nieuw methaanijs ontdekt voor de kust van Vancouver Island

Een nieuwe natuurlijke vorm van methaanijs is ontdekt op de zeebodem voor de kust van Vancouver Island. Methaanijs of methaanhydraat is een kristal van watermoleculen die een soort kooitjes vormen waarin het methaan wordt opgesloten. Een methaanhydraat is opgebouwd uit kooitjes van wisselend formaat, afhankelijk van het aantal watermoleculen waaruit ze bestaan. Het nieuwe methaanhydraat bestaat uit zeer kleine, maar ook relatief grote kooitjes (met 20 of meer watermoleculen). Die kunnen naast methaan ook veel grotere gasmoleculen bevatten. Het methaanijs is stabieler dan bekende varianten: het blijft behouden bij relatief lage druk en temperatuur. Dat is interessant met het oog op opslag en transport van methaan. In Japan wordt geëxperimenteerd met methaantransport van hydraten in tankers, liefst onder niet al te hoge druk. Dergelijk transport is een alternatief voor de gaspijplijn. (Nature, 18 januari)

Canadese wetenschappers ontdekten het methaanijs in een trog met een diepte van meer dan 800 meter doordat het aan boord werd gehaald van een trawler die 80 kilometer ten westen van Vancouver Island aan het vissen was. Een team van wetenschappers rond John Ripmeester van het instituut voor moleculaire wetenschappen in Ottawa stuurde een op afstand bestuurbare robot naar beneden. Die nam monsters en maakte foto’s van wijdverbreide methaanafzettingen.

In het laboratorium ontdekten Ripmeester en zijn collega’s dat het methaanhydraat is opgebouwd uit een regelmatig patroon van grotere kooitjes (met 20 vlakken) en kleinere kooitjes (met 12 vlakken. In die structuur van kooitjes verschilt het methaanhydraat van bekende natuurlijke varianten. Naast 70 tot 99 procent methaan bevat het hydraat nog tenminste 12 andere koolwaterstoffen, alsmede CO2 en H2S. Deze gassen worden in de kristalstructuur opgenomen nadat ze uit de zeebodem zijn vrijgekomen.

Michiel van Nieuwstadt

    • Michiel van Nieuwstadt