Koffie vermindert lichte spierpijn

Als chronisch pijnpatiënt sta ik over het algemeen positief tegenover onderzoek op het gebied van bestrijding c.q. reductie van pijn. Het in een vroeg stadium opsporen en op een juiste manier behandelen van de oorzaak van pijnklachten, binnen 3 maanden na aanvang van de klachten, kan voorkomen dat pijn chronisch wordt met vergaande gevolgen. Veel persoonlijk leed en kosten voor onze samenleving kunnen hiermee worden bespaard. Persoonlijk leed, omdat iemand niet meer zo kan functioneren als hij zou willen, en kosten voor onze samenleving, omdat mensen met chronische pijn vaak uit het arbeidsproces geraken. Hoe langer de pijn duurt hoe moeilijker het is om daarin weer terug te keren.

Met verbazing las ik het artikel over de bewegingswetenschappers in Georgia die spierpijn met koffie proberen te bestrijden (`Koppen koffie verminderen lichte spierpijn`, NRC Handelsblad Wetenschapspagina, 11 januari). Ik ben geen wetenschapper, maar mijn gezonde verstand zegt, dat 9 proefpersonen wel een heel klein aantal is om conclusies aan te verbinden. Bovendien weet ik uit eigen meer dan 55- jarige ervaring dat doodgewone spierpijn heel goed te bestrijden is met gedoseerde beweging en 2 nachten slapen. Daar hoeft geen paracetamolletje en dus ook geen kop pijnstillende koffie aan te pas te komen. Laten onze Nederlandse bewegingswetenschappers niet het voorbeeld van de Amerikanen volgen, maar hun onderzoek richten op onderwerpen die er echt toe doen!

    • Greetje Franke Haren