Je wordt ’s avonds thuisgebracht

Dus ik begrijp dat u interesse heeft in deze vacature.

– Ja, mijnheer Wijffels, ik weet dat u er officieel niet over gaat. De formateur gaat over de poppetjes. Maar ik voel aan mijn politieke water dat de tijd rijp is.

– U hebt gelijk, alles moet bespreekbaar zijn. In dat opzicht mogen we dit onderhoud best als een sollicitatiegesprek zien. Hoe kijkt u aan tegen Financiën?

– Dat is natuurlijk een hele belangrijke en uitdagende portefeuille. Maar mijn probleem is een beetje dat ik ooit dingen heb gezegd die zich moeilijk verhouden tot een ministerschap onder Jan Peter. Tegelijkertijd is Financiën mijn ideale post. Dus daar worstel ik een beetje mee.

– Kijk, als u worstelt met tegenstrijdige uitspraken zou ik me niet zo’n zorgen maken. Zalm vindt dat de PvdA niet op de centen kan letten, maar hij noemt Wouter Bos – om maar eens iemand te noemen – een goede en capabele opvolger.

– ..uh. Zoiets begreep ik ook.

– Maar voor de draad ermee, vanwaar deze vertoning in een boerka en die Brandpuntachtige stemvervormer?

– Laat ik vooropstellen dat ik in dit stadium niets kwijt wil over mijn identiteit. Hans de Boer van Taskforce Jeugdwerkloosheid pleit voor anoniem solliciteren om discriminatie op de arbeidsmarkt te voorkomen.

– Hans de Boer? Er zijn veel Hans de Boeren. Of is dat soms die mkb’er zonder snor?

– Ja, hihi, maar daar gaat het niet om. Van belang is dat ik het risico van discriminatie wil uitsluiten en daarom zo aan u verschijn. Of je nu Nebahat heet, of Wouter, of Aleid dat mag niet meespelen.

– ...

– Oké, ik ben van de PvdA, ja!

– Dat vermoeden had ik al. U vraagt nogal wat. Kijk, Financiën is een wereld van transparantie, mijnheer... mevrouw...Dat moet u goed begrijpen.

– Ach (maakt wegwerpgebaar). Pensioenfondsen zitten massaal met ons geld in hedgefondsen en investeringsmaatschappijen, u weet wel, private equity. Maar ze hoeven er niets van te verantwoorden. De Rabobank, úw Rabobank, zegt nog steeds niet wat de topman verdient terwijl iedere onderknuppel van de woningbouwvereniging zijn salaris tot op de laatste cent moet uitleggen. En als bedrijven wél verplicht zijn iets te verantwoorden, de publicatie van hun jaarverslag bijvoorbeeld, dan doen ze het niet en komen ze er nog mee weg ook! Ik hoef mij helemaal niet te openbaren.

– Ik ben onder de indruk. Over uw arbeidsvoorwaarden hoeven we het niet te hebben, dat begrijpt u. Een sollicitant van Schiphol wilde daar ooit nog over onderhandelen, maar zijn partij doet niet meer mee. Wat vindt u een mooie auto?

Jeroen Wester

    • Jeroen Wester