Helemaal niets mis met kwaliteit en inzet studenten

Wat wordt er, ook door de redactie van deze krant, een hoop onzin over de student van nu geschreven. Twee van die `onzinpunten` wil ik er uitlichten. Het eerste is dat die student niet meer gevoelig zou zijn voor klassikaal onderwijs. Het tweede is dat die student eigenlijk geen echte student meer is.

Ik heb zesendertig jaar, tot en met het collegejaar 2005-2006, colleges macro-economie aan eerste- en tweedejaarsstudenten economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam gegeven. Dat waren hoorcolleges (alle zeshonderd studenten bij elkaar) en practicumcolleges (studenten in groepen van 40 à 50). En al die jaren was de rolverdeling dezelfde: ik sprak en zij luisterden. En al die jaren waren de studenten over die colleges meer dan tevreden.

In die zesendertig jaar heb ik de studenten in slechts twee opzichten zien veranderen. Een negatieve verandering is dat hun taalbeheersing inderdaad minder is geworden. Dat betreft niet zozeer het aantal spelfouten (dat valt alleszins mee), maar vooral je gedachten helder en gestructureerd op papier zetten. Maar als universiteiten, tot diep in de studie, met multiplechoicetentamens werken, mag je over dat probleem niet verbaasd zijn.

Een tweede, positieve, verandering is belangrijker. De student van nu is kwalitatief veel rijker dan de student van toen. Ik heb in 1964 mijn propedeutisch examen behaald. De bachelor-1 tentamens van nu, te vergelijken met de propedeutische tentamens van toen, zijn aanzienlijk, maar dan ook aanzienlijk moeilijker dan de propedeutische tentamens uit de jaren zestig van de vorige eeuw. En ik kan het weten, want ik heb die tentamens tientallen jaren gemaakt. Er is veel mis met het onderwijs in Nederland. Maar er is helemaal niets mis met de kwaliteit, de inzet, de leergierigheid, et cetera van onze studenten. Het wordt tijd dat wij de studenten de eer geven die zij verdienen. En als ik mij zou vergissen, en de student van nu beheerst de Nederlandse taal onvoldoende, dan is het volstrekt logisch dat wij ons onderwijs steeds meer in de Engelse taal gaan aanbieden. Toch?

    • Dr. A. M. Mulder