Haven Amsterdam niet met Rotterdam te vergelijken

Zelden heb ik zulke onzinnige uitspraken in één artikel gelezen als in het hoofdartikel `Haven zonder visie` (NRC Handelsblad, 12 januari).

Allereerst de kop. Deze suggereert dat in Rotterdam uitsluitend klungels wonen, die de haven naar de afgrond leiden. Maar in het artikel wordt, en naar mijn gevoel terecht, verwezen naar zaken als `noodgedwongen`, `politieke spelletjes`, `lage waterstanden`, et cetera. Om over gesubsidieerde milieuclubs en de Raad van State maar te zwijgen. Wat blijft er dan helemaal over van de `ambitieuze` kop. Of bedoelt u dat de Gemeente Rotterdam ook verantwoordelijk is voor stakingen bij het Overslagbedrijf ECT.

Er staat nog meer onzin in. Dat u Antwerpen en Hamburg in één adem noemt met Rotterdam is volkomen juist. Maar dat u in dat rijtje ook Amsterdam noemt is natuurlijk lariekoek. U voelt zich blijkbaar geroepen uw lezers in de grachtengordel een plezier te doen. Ik heb voor u, omdat u daartoe zelf niet in staat schijnt te zijn, wat onderzoek gedaan. Wat blijkt daaruit?

In Amsterdam was er een (toegegeven zeer aanzienlijke) stijging in de overslag van containers. Dit leverde een aantal op van (geëxtrapoleerd) 300.000. In Rotterdam was er een stijging van 4 procent. Dit betekende een aantal van 9.600.000. Een en ander betekent dat in Rotterdam in (ongeveer) 11 dagen evenveel containers verwerkt worden als in Amsterdam in een heel jaar. Dit bedoel ik dus (ook) met onzinnig redeneren.

    • Drs. R.J. de Ruijter