Debat over 'Hij word'

Basisschool de Notenbalk, Zwijndrecht, 6 april 2006 Haaff, Maarten van

„’k Ontvang een kaart van een oud-leerling, berichtend de geboorte van z’n zoon. [...] Hij was op school zwak geweest in de edele Nederlandse taal en had zelfs zijn Getuigschrift voor Loffelijk Ontslag nog een ogenblik in gevaar gebracht. Gelukkig heeft mijn toenmalige lichtzinnigheid hem erdoor geholpen: hij heeft z’n loffelijk ontslag gekregen, ondanks het feit dat in zijn laatste taalschrift het aantal rode streepjes abnormaal groot was.

Theo Thijssen, ‘Dagboekblaadjes’, afl. 12 in ‘School en Huis’, 21 januari 1922

Het is natuurlijk heel ernstig dat mensen die van het hoogste niveau middelbaar onderwijs komen, de Nederlandse taal slecht beheersen.

Hoogleraar en initiatiefnemer van de taaltoets voor Rotterdamse rechtenstudenten Dick Mentink in Trouw, 12 januari

De verpakking van een verhaal vinden we in het middelbaar onderwijs al jaren minder belangrijk.

Wim Meijnen, oud-hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA in Trouw, 13 januari

De jongere generatie heeft een beeldcultuur in plaats van een leescultuur. Ze zijn hooguit gewend aan snelle, korte berichten. Langere stukken schrijven is voor hen heel gecompliceerd.

Gerard van Wissen, hoogleraar vergelijkend staatsrecht aan de UvA in NRC Handelsblad, 13 januari

Als het middelbaar onderwijs verder afkalft, zullen universiteiten gedwongen worden over te gaan tot toelatingsexamens, waarbij de gestelde eisen gevarieerd kunnen worden al naar gelang het niveau van het geboden onderwijs.

Hoofdartikel NRC Handelsblad, 15 januari

We gaan ervan uit dat het niveau van de vwo’ers voldoende is om te kunnen instromen op universiteiten.

Een woordvoerster van de VSNU, de koepel van universiteiten, in het AD, 17 januari

Hogescholen moeten meer goede vakmensen opleiden dan ooit tevoren. Maar dat gaat niet lukken als studenten onvoldoende kunnen rekenen en schrijven.

HBO-raadvoorzitter Doekle Terpstra in Het Parool, 17 januari