De maan in meters

In het artikel `De maan in meters` (W&O 13 januari) staat een storende fout die in de praktijk vrij algemeen wordt gemaakt, in het bijzonder in de Angelsaksische landen. Het artikel meldt dat volgens het SI-eenhedenstelsel `gewicht` wordt uitgedrukt in kilogrammen. Dit is niet juist. Hier moet staan dat `massa` wordt uitgedrukt in kilogrammen. Gewicht is een kracht die wordt uitgedrukt in de afgeleide eenheid newton (N).

Het `ongelukje` dat in het artikel wordt genoemd is bepaald niet het eerste ongeluk dat is ontstaan door het niet consequent toepassen van het SI. Mij staat o.a voor ogen het passagiersvliegtuig dat zijn bestemming niet bereikte omdat het dacht de brandstof in gallons (Amerikaanse of Britse?) te hebben getankt, terwijl deze in liters was afgeleverd.

    • R. J. Zwart Per E-Mail