Zeepiraten, cyclonen, oorlog en vogelgriep

Nationaliseringen zijn een steeds groter risico.

Het is een serieuze dreiging voor het handelsklimaat.

Cyclonen, terroristische aanslagen, aardbevingen of stakingen – er zijn veel dreigingen die de wereldwijde handel kunnen onderbreken. Er zijn ook vormen van risico’s voor multinationale ondernemingen die nieuw zijn of juist toenemen. Het stijgende aantal nationaliseringen en arbitraire wet- en regelgeving vormen een groeiend probleem.

Dit blijkt uit de politieke en economische risicokaart die ieder jaar wordt opgesteld door de Amerikaanse adviseur in risicomanagement Aon, in samenwerking met het Britse consultancybedrijf Oxford Analytica. Gisteren werd de kaart voor 2006 gepubliceerd op basis van onderzoek in 214 landen.

De makers stellen dat de nationaliseringen van bijvoorbeeld de oliesector in landen als Bolivia afgelopen mei een serieuze bedreiging vormen voor het handelsklimaat. De nationaliseringen treffen vooral de energiesector. Zo leidde de bemoeienis van de Russische overheid tot een nieuwe eigendomsverdeling bij het Shell-project Sachalin. Verder maakte Venezuela afgelopen week bekend de energie- en telecomsector te willen nationaliseren.

Het handelsklimaat werd het afgelopen jaar door vele aspecten beïnvloed. Zo verstoorden de EU-blokkade tegen Chinees textiel, de onderbreking van Russisch gas richting Europa en de oorlog in Libanon de af- en aanvoer van producten.

Nieuwe risico’s zijn, naast de nationaliseringen, onder meer het risico van een grieppandemie, terroristische aanslagen, een Koreaanse oorlog of een financiële crisis in China. Ook de toenemende wet- en regelgeving voor goed ondernemingsbestuur en een kritischere houding van instanties, waaronder non-gouvernementele organisaties vormen een risico, aldus Aon. „Daarin liggen belangrijke risico’s besloten met betrekking tot corporate governance [ondernemingsbestuur, red.] en reputatie. Ondernemingen moeten zich ervan bewust zijn dat ook in eigen land risico’s kunnen ontstaan, en niet alleen vanuit buitenlandse overheden of landen”, zei Charles Keville, directeur bij Aon crisismanagement.

    • Heleen de Graaf