Woutertje 7

In Boeken van 12 januari 2007 pleit Marita Mathijsen voor het hertalen van `oudere` Nederlandstalige boeken. De grens daarvoor ziet zij als `pakweg 1850`, naar aanleiding van Ivo de Wijs` versie van Multatuli`s Woutertje Pieterse. Komt dat even mooi uit? Idee 361, waarmee Wouters verhaal begint, is uit 1862. Hertaling was dus overbodig.

En het toevoegen van een laatste hoofdstuk door De Wijs, waarin ze `mekaar krijgen`? Het verhaal is helaas nooit afgemaakt, maar Multatuli heeft zelf duidelijk aangegeven in welke richting hij zich de geschiedenis verder dacht. In idee 1067 gaat hij in op de kritiek, dat het verhaal stokt. Maakt men een verhaaltje om het verhaaltje, of een verhaal uit innerlijke noodzaak? `Waarlyk, als `t my niet stuitte kool te planten waar graan nodig is, of October `n plaatsjen aan te wyzen vóór Maartoch, dan was onze Femke reeds lang grootmoeder, zy die in werkelijkheid nooit moeder geworden is, gelyk den lezer bekend kan worden als-i doorleest`. Multatuli`s weduwe vult aan, dat hij in Femke een jeugdherinnering beschrijft aan een meisje dat jong stierf. Maar hieraan heeft De Wijs kennelijk geen boodschap, zo hij de Ideeën al in hun geheel gelezen heeft.

    • Gaia Koops Leiden