Woutertje 6

Ik heb wat bezwaren tegen redeneringen van Marita Mathijsen. Literatuuronderwijs is een magische bezigheid. Ik ben nu 49, en besef dat de manier waarop je leest volledig verweven is met je persoonlijkheid. Op het vwo `moest` ik Karel ende Elegast, Jacob van Lennep lezen maar het was voor mij `niet door te komen`. De rest van het vwo haalde ik met drie vingers in de neus. Maar júist die ervaring dat er iets bestond, de literatuur, dat gebleken was vele malen sterker te zijn dan ik, daagde mij op mijn 20ste, 30ste uit om me alsnog echt met die kracht te meten. En dan gaan er werelden voor je open.

    • Albert Appelo