Wordt het Frits of Max?

Een ‘beslissend boek’ is niet altijd iemands favoriete boek. En een favoriet boek hoeft nog niet altijd het indrukwekkendste boek te zijn. Maar dat is wel waar u in de campagne ‘Het beste boek’ – die de NPS-televisie en NRC Handelsblad de komende twee maanden gezamenlijk organiseren – om gevraagd wordt: wat is volgens u het indrukwekkendste Nederlandstalige boek. Net als in Groot-Brittannië, waar vier jaar geleden de manifestatie The Big Read werd gehouden, is er een longlist gemaakt. Die groslijst is te vinden op de website www.hetbesteboek.nl. Staat uw favoriete fictieboek niet in deze lijst, dan kunt u uw eigen keuze (alleen verhalend proza, geen biografieën, poëzie of literaire non-fictie!) invoeren. U kunt daarbij uw keuze toelichten in maximaal 50 woorden. Alle gemotiveerde stemmen tellen dubbel, en de opstellers van de drie beste motivaties worden uitgenodigd op te treden als lid van het lezersteam tijdens De Avond van het Boek. Onder de inzenders worden begin maart 25 exemplaren van Het web van de wereldliteratuur, een introductie tot 100 beroemde boeken, verloot.

Op 3 februari wordt een shortlist van de tien meest genoemde boeken bekendgemaakt, waarna u opnieuw uw (gemotiveerde) stem kunt uitbrengen. De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de uitzending van De Avond van het Boek op zondag 11 maart om 20.30 uur.

Surf voor meer informatie naar www.hetbesteboek.nl

    • Pieter Steinz