Uitspraak Europese Hof niet bagatelliseren 1

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vindt dat hoger beroep van een asielzoeker bij de Raad van State bijna kansloos is. Een hard oordeel, maar de Raad van State had het wel bont gemaakt. Zeker in het geval van Somalië. De Raad van State vindt dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij het beoordelen van asielaanvragen alleen mag afgaan op landeninformatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de zogeheten `ambtsberichten`. Volgens de Raad van State wordt die informatie geacht juist en volledig te zijn. Naar andere informatiebronnen, bijvoorbeeld rapporten van de UNHCR of Amnesty International, hoeft de IND niet te kijken. Met als gevolg dat Buitenlandse Zaken alle ruimte krijgt om de politieke agenda van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie uit te voeren, door geflatteerde ambtsberichten op te stellen die een rooskleuriger beeld geven van de situatie in de landen waar asielzoekers vandaan komen dan andere informatiebronnen. Dit gebeurde bij Somalië, en deze praktijk heeft het Hof nu afgestraft. De Raad van State doet namelijk alsof Buitenlandse Zaken een onafhankelijke deskundige is, maar dat is dit ministerie nu net niet. Dit ministerie is immers een politiek orgaan.

Verder is het onzin om te beweren dat ambtsberichten volledig zijn. Geen enkel landenrapport, hoe uitgebreid ook, kan dat zijn. En waarom zou alle informatie die de IND nodig heeft in de ambtsberichten staan, en niet in de rapporten van echte onafhankelijke organisaties als Amnesty International en de UNHCR?

    • Mr.Drs. F.W. Verbaas Heiloo