Stellingen

Het is ethisch niet te verantwoorden dat farmaceutische bedrijven wel medicijnen ontwikkelen voor welvaartziektes en niet voor ziektes die voorkomen in ontwikkelingslanden.

Niek Zweep

Rijksuniversiteit Groningen

De snelle acceptatie van het rookverbod in de meeste openbare ruimten zou een aanmoediging moeten zijn voor het aanpakken van meer heilige huisjes die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid.

V. Borgdorff

Universiteit Leiden

Het bewust ‘neersabelen’ van een doorgebroken tegenstander tijdens een voetbalwedstrijd is geen vorm van zinloos geweld omdat er punten op het spel staan.

Bjorn Kloosterman

Wageningen Universiteit

Al het goede in het leven is illegaal, immoreel of dikmakend.

M. Siesling

Universiteit Utrecht

Nederlanders hebben hun systeem van sociale voorzieningen omarmd als ware het een nationale godsdienst.

T.Q. Pham

Technische Universiteit Delft

Leren skiën na je dertigste verdient geen aanbeveling.

Chantal van der Graaf

Radboud Universiteit

Als geluk af te dwingen is, dan is het per definitie geen geluk meer.

Joost Oomen

Universiteit Maastricht

Een stelling is ook maar een mening.

Annet van Merode

Rijksuniversiteit Groningen