Rebellenleider Nkunda staakt strijd

Johannesburg. De laatste grote rebellenleider actief in Oost-Congo heeft ingestemd met een vredesakkoord met de Congolese regering. Generaal Laurent Nkunda zal in ruil voor een staakt-het-vuren niet worden vervolgd voor de oorlogsmisdaden waar hij van wordt beschuldigd. Zijn troepen zullen worden opgenomen in het nationale leger van Congo. Nkunda bevestigde de deal gisteren. Mensenrechtengroeperingen dringen aan op arrestatie van Nkunda. Hij was een hoge officier in het rebellenleger RCD-Goma dat gesteund door Rwanda tussen 1998 en 2003 oorlog voerde in het oosten. Hij was in 2002 betrokken bij de marteling van en moord op zeker 160 muitende soldaten in Kisangani.