Ramsj

Peter Beales e.a.: Rozen encyclopedie. De belangrijkste wilde rozen en meer dan 4000 tuinrozen. Gebonden, Könemann 2000, 704 blz., van €30,– voor €15,–. De Boekenmarkt Den Haag (070-3658226)

Encyclopedie die is geschreven door een tiental gedreven rozenliefhebbers, mannen als luitenant-kolonel Ken Grapes die na een lange loopbaan in het Britse leger nu de beroemde ‘Gardens of the rose’ van St.Albans onder zijn hoede heeft, en in dit boek verantwoordelijk is voor het hoofdstuk ‘Telen van rozen’. Ruim vierduizend tuinrozen komen aan bod, vanaf de Aalsmeer Gold, de Afterglow en de Agatha Christie, tot aan de Zwergkönigin, de roze bruid van de donkerrode Zwergkönig.

Dominique Fernandez: A Hidden Love. Art and Homosexuality. Gebonden, Prestel 2002, 319 blz., van €82,70 voor €29,–. Het Martyrium Amsterdam

Schitterend uitgegeven boek waarin Fernandez de sporen traceert die homoseksualiteit en homoseksuele kunstenaars hebben getrokken in drieduizend jaar beeldende kunst. Niet al te gemakkelijk vaak, dat traceren, omdat verreweg de meeste samenlevingen homoseksualiteit veroordeelden, en homoseksuele voorstellingen verpakt moesten worden in ingewikkelde symboliek of thema’s uit de klassieke oudheid. Openlijke homoseksualiteit is eigenlijk alleen te vinden in de kunst van de Oude Grieken en Romeinen, de achttiende-eeuwse Japanse en Chinese kunst, en de kunst uit onze eigen tijd met schilders en fotografen als Bacon, Warhol, Mapplethorpe en Hockney.

Meindert Stokroos: Verwarmen en verlichten in de negentiende eeuw. Paperback, Walburg Pers 2001, 144 blz., van €29,95 voor €12,50. Steven Sterk Utrecht

‘Wat is dat daar voor licht? Is daar brand? Die vraag werd in den laatsten tijd herhaaldelijk gehoord in de wagons van den Rijnspoorweg, die des avonds Amsterdam naderden. Aan den Omval bespeurde men eene witte, lichtende streep, zóó krachtig, zóó helder, dat men die niet aan eenige bekende lichtbron wist toe te schrijven,’ aldus een journalist in 1877 over de houtfabriek van H.Lijbrink aan de Omval, een van de eerste gebouwen in Nederland met elektrische verlichting. Ook andere gebouwen komen in het aardige en grondige boek van Stokroos aan de orde (het Concertgebouw in Amsterdam, het Teylers Museum in Haarlem), met veel aandacht voor de ingenieuze installatietechnieken die men destijds op het gebied van verlichting en verwarming toepaste.

Frans Hüsken & Huub de Jonge (red.): Schemerzones & schaduwzijden. Opstellen over ambiguïteit in samenlevingen. Paperback, Roelants 2005, 178 blz., van €19,95 voor €9,90. Roelants Nijmegen (024-3221734)

Gevarieerde bundel, aangeboden aan Willem Wolters bij zijn afscheid als hoogleraar economische antropologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Onderwerp vormen zogeheten ‘maatschappelijke tussenvelden’, sociale milieus waarin het onderscheid tussen legaal en illegaal is vervaagd, en de betrokkenen hun eigen regels ontwikkelen. In concrete trefwoorden: corruptie in het bedrijfsleven en bij de overheid, prostitutie, uit de hand gelopen gedoogbeleid, etc. De bijdragen zijn geschreven door vijfentwintig Nederlandse sociologen en antropologen, onder wie Bram Peper, Jan Breman en Otto van den Muijzenberg.

Harry Mulisch: Bij gelegenheid. Paperback, De Bezige Bij 1995, 129 blz., van €14,75 voor €4,99. De Slegte

Een verzameling van twaalf voordrachten, drie opstellen en twee voorwoorden die Mulisch schreef (en voor het overgrote deel dus ook uitsprak) tussen 1987 en 23 november 1995: zijn dankwoord die dag bij de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren door Koning Albert II van België. Andere toespraken werden gehouden ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van De Gids in 1987 en het bekronen van Mulisch tot ereburger van Haarlem in 1995. Bij De Slegte is nog een ander boek van Mulisch te vinden: Vijf fabels, een gezamenlijke uitgave van de verhalen De pupil, De elementen, Het beeld en de klok, Voorval en De gezochte spiegel. Gebonden, van €18,50 voor €6,50.

André Dominé e.a.: Culinaria Frankrijk. Franse specialiteiten. Gebonden, Könemann 2004, 468 blz., van €29,99 voor €15,–. Donner Rotterdam

Loodzwaar boek voor op de koffietafel, maar dat neemt niet weg dat het een zeer uitvoerig overzicht biedt van de Franse keuken en alles wat daar aan ‘les plaisirs de la table’ bijhoort, aangevuld met wetenswaardigheden over bijvoorbeeld de samenstelling van de keukenbrigade van een Grand Hôtel. Boek is onderverdeeld in twaalf regio’s, vanaf Picardië en Normandië in het noordwesten tot aan de Provence, de Côte d’azur en Corsica. Veel recepten.

    • Henk Lagerwaard