PKK op terreurlijst weer in onderzoek

Rotterdam. Het Gerecht van Eerste Aanleg, een soort onderrechtbank van het Europees Hof van Justitie, moet zich opnieuw buigen over plaatsing van de Koerdische Arbeiderspartij PKK op de lijst van terroristische organisaties van de EU. Dat heeft het Europees Hof van Justitie gisteren bepaald. De EU zette de PKK in juni 2002 op haar terreurlijst. Het beroep dat Osman Öcalan daartegen namens de PKK aantekende werd in februari 2005 door het Gerecht niet-ontvankelijk verklaard.

Lees de vragen via www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen