Onderzoek naar psychische hulp Riagg in Marokko

Den Haag, 19 jan. Minister Hans Hoogervorst (Volksgezondheid) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opdracht gegeven te onderzoeken of de Riagg Rijnmond gebruikmaakt van een maas in de wet. De Riagg geeft in Marokko psychische bijstand, terwijl Hoogervorst dat heeft verboden. Om AWBZ-zorg in het buitenland tegen te gaan, legde hij wettelijk vast dat alleen in Nederland gevestigde instellingen deze vorm van zorg mogen geven.