NAVO-troepen ISAF ‘genoeg’

De NAVO-militairen in Afghanistan voor de ISAF-missie (32.000) zijn voldoende „voor wat ze nu doen”, maar meer troepen zijn altijd welkom. Dat zei de Nederlandse generaal-majoor Ton van Loon gisteren na de overweging van de Amerikaanse minister van Defensie Gates om meer militairen te sturen. Hoeveel is onbekend. (ANP, Reuters)