Miljoenen extra voor rechterlijke macht

Rechters krijgen de komende jaren miljoenen euro’s extra om de kwaliteit van hun werk te verbeteren. Het ministerie van Justitie en de Raad voor de Rechtspraak hebben daarover recentelijk een akkoord bereikt, zo meldde demissionair minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) gisteren aan de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de Justitiebegroting.

Verschillende Kamerleden vroegen om extra geld voor de rechtspraak met een verwijzing naar signalen, vanuit de rechterlijke macht zelf, maar ook van toetsingscommissies, dat de extra instroom van zaken de kwaliteit van de rechtspraak in het gedrang kon brengen.

De minister stelt volgend jaar 8 miljoen euro beschikbaar, waarna dat bedrag oploopt tot 24 miljoen euro in 2010. De rechtspraak, die de afgelopen twee jaar een eigen vermogen heeft opgebouwd, trekt eenzelfde bedrag uit. Daardoor is er in 2010 in totaal 48 miljoen euro beschikbaar voor verbetering van de kwaliteit.

De begroting stond in het teken van de demissionaire status van het kabinet, waardoor weinig grote plannen ontvouwd werden. Zoals Kamerlid Van Haersma Buma zei: „We praten met ministers die de begroting niet hebben opgesteld, en hem waarschijnlijk ook niet zullen uitvoeren.”

Veel Kamerleden verwezen voor grote ontwikkelingen, zoals een nieuw ministerie van Veiligheid, naar de lopende formatiebesprekingen.