Meer bio-energie in papierfabrieken

Rotterdam, 19 jan. Negen Gelderse papierproducenten gaan het gebruik van bio-energie stimuleren en waar mogelijk uitbreiden. Dat hebben de bedrijven afgesproken met de provincie Gelderland. Van de 25 Nederlandse papier- en kartonfabrieken zijn er 11 in Gelderland gevestigd. Samen bieden deze fabrieken werkgelegenheid aan 2.500 werknemers. De productie in 2005 kwam neer op 1,5 miljoen ton papier met een omzet van 0,8 miljard euro. De papier- en kartonindustrie is in 2004 gestart met de omzetting van fossiele brandstoffen naar biobrandstoffen. Doel is de halvering van het energieverbruik in 2020.