‘Laat slechte ouders kind niet opvoeden’

Staatssecretaris Ross (Volksgezondheid, CDA) zal op verzoek van de VVD-fractie een onderzoek instellen naar de mogelijkheid incapabele ouders een opvoedverbod te geven.

Dat bleek gisteren tijdens de behandelingen van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer.

Kamerlid Anouchka van Miltenburg (VVD) wil dat het kabinet bestudeert hoe slechte ouders gedwongen kunnen worden hun kind na de geboorte af te staan. De VVD-fractie wil hiermee voorkomen dat bijvoorbeeld de moeder van de gedode peuter Savanna ooit opnieuw de verantwoordelijkheid voor een kind krijgt. Van Miltenburg haalde in haar pleidooi een dag eerder de rechter aan in de zaak-Savanna. Die had tegen de moeder van Savanna gezegd dat hij haar het liefst zou willen verbieden kinderen te krijgen, als hij dat kon.

Van Miltenburg is er tegen om bepaalde vrouwen het recht op het krijgen van kinderen te ontzeggen door middel van verplichte sterilisatie of het verplicht toedienen van voorbehoedsmiddelen. Zij wil dat het het kabinet onderzoekt of het ouderschap kan worden losgekoppeld van het opvoederschap.

Dan zou de rechter kunnen ingrijpen, nog voordat er iets fout gaat. Van Miltenburg: „Nu moet het eerst fout gaan eer een kind aan het ouderlijk gezag wordt onttrokken. Door het opvoederschap een aparte juridische status te geven, kan het kind desnoods direct na de geboorte elders worden ondergebracht.” Dat zou de positie van pleegouders moeten versterken. „Die kunnen nu het kind dat zij opnemen in hun gezin, na het jarenlang geven van liefde, zomaar kwijtraken. Dat kan gebeuren als een natuurlijke ouder na jaren de wens krijgt om het kind weer zelf te gaan verzorgen.”

Staatssecretaris Ross zei gisteren dat zij om het onderzoek zal vragen bij haar collega op Justitie, minister Hirsch Ballin. Op dat departement is een wijziging in voorbereiding op de kinderbeschermingswetgeving die het uit huis plaatsen van kinderen vereenvoudigt en de positie van pleegouders versterkt.