Knock-out

Hij ligt erbij als een knock-out geslagen bokser die zijn laatste wedstrijd heeft gevochten. Nooit meer zal de grote rode Bailey-kraan aan het Amsterdamse Oosterburgereiland een dieselmotor uit de fabriekshallen van Stork in een schip hijsen. Even na half vier staat het Amsterdamse redactielokaal van NRC Handelsblad op zijn grondvesten te trillen, als de massieve draagbalk van de kraan van zijn sokkel wordt geblazen. Onze markante overbuurman, een van de laatste herinneringen aan het industriële verleden die hier was ontsnapt aan de slopershamer, is definitief verloren.

Jan Meeus

    • Jan Meeus