Gemeente dreigt azc te sluiten

Aalten, 19 jan. De gemeente Aalten dreigt het asielzoekerscentrum Groot Deunk te sluiten als binnen drie weken een mankement aan de brandmeldinstallatie niet wordt hersteld, waardoor een eventuele brand niet rechtstreeks gemeld wordt aan de brandweer. Hierdoor loopt de inzet van hulpdiensten vertraging op. In het asielzoekerscentrum verblijven circa driehonderd mensen. De gemeente is sinds september in overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de onveilige situatie. Het COA heeft extra beveiligingspersoneel ingezet maar de gemeente vindt dit onvoldoende.