‘Europa wordt geen breekpunt formatie’

CDA, PvdA en ChristenUnie zijn het wel vaker samen eens.

Dat is in elk geval zo in Straatsburg en Brussel.

De formatie in de fase-Beetsterzwaag. In Straatsburg werken CDA, PvdA en CU al samen. Foto Sake Elzinga Nederland - Beetsterzwaag - ( Friesland ) - 05-01-2007 Landgoed Lauswolt, fractieleiders Balkenende,Bos en Rouvoet komen naar buitenu uit het voormalige koetshuis waar zij de afgelopen dagen onderhandelingen hebben gevoerd over een nieuw te vormen kabinet samen met formateur Wijffels. Foto: Sake Elzinga
De formatie in de fase-Beetsterzwaag. In Straatsburg werken CDA, PvdA en CU al samen. Foto Sake Elzinga Nederland - Beetsterzwaag - ( Friesland ) - 05-01-2007 Landgoed Lauswolt, fractieleiders Balkenende,Bos en Rouvoet komen naar buitenu uit het voormalige koetshuis waar zij de afgelopen dagen onderhandelingen hebben gevoerd over een nieuw te vormen kabinet samen met formateur Wijffels. Foto: Sake Elzinga Elzinga, Sake

In Hilversum wordt er dezer dagen nog volop over onderhandeld, maar in Straatsburg was hij gisteren al tot stand gebracht: de coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie. De europarlementariërs van deze drie partijen uitten zich eendrachtig tegen een voorstel om de spoorwegen nog meer te liberaliseren. In een gezamenlijk persbericht werd hun samenwerking wereldkundig gemaakt.

„Het was natuurlijk een mededeling met een knipoog”, zegt Hans Blokland (63), lid van het Europees Parlement voor de ChristenUnie, tevens de langstzittende Nederlandse afgevaardigde. „We zijn het al vaker eens met elkaar.’’ Vandaag viert hij met een speciaal symposium zijn ambtsjubileum.

Al twaalfeneenhalf jaar als eurosceptiscus actief in een Europese instelling, dat moet toch een vervreemdende ervaring zijn.

,,Maar ik heb geen aarzelingen over Europa of over het Europees Parlement! Ik aarzel als Europa zich met zaken bezighoudt die heel goed door de lidstaten gedaan zouden kunnen worden. Milieubeleid kan in heel veel gevallen alleen maar Europees of globaal geregeld worden. Dat moet dan ook vooral gebeuren. Maar als Nederland iets heel goed zelf kan doen, zoals bodembeleid, moet Europa dat niet willen regelen. Voor deze gedachte krijg ik inmiddels de steun van bijna de hele Tweede en Eerste Kamer. Je ziet dat onze opvattingen over subsidiariteit veel meer gemeengoed zijn geworden dan twaalf jaar geleden. Toen werd er veel kritieklozer tegen Europese regelgeving aangekeken.’’

U bent op uw beurt ook minder kritisch ten aanzien van Europa geworden.

„Ja, in het begin was mijn partij fel tegen, omdat Europa zich ontwikkelde tot een federaal Europa, de superstaat. Langzamerhand is zo’n beetje iedereen er van overtuigd dat we daar niet aankomen. Dit ideaal wordt eigenlijk nog door weinigen gedeeld.”

Zal het de Duitsers lukken de Europese Grondwet alsnog ingevoerd te krijgen?

„Nee. Ze kunnen de discussie misschien een stapje verder brengen. Maar stel dat Nederland en Frankrijk op de een of andere manier door de knieën zouden gaan, dan heeft Groot-Brittannië nog altijd geen ja tegen de grondwet gezegd.’’

Hoe moet Nederland door de knieën?

,,Wat je nu hoort, is dat de oorspronkelijke tekst van de grondwet iets zal worden uitgekleed, maar dat toch 80 procent van de inhoud overeind zal blijven. Verder zal er een andere naam aan worden gegeven. Maar als de nieuwe tekst eigenlijk als twee druppels lijkt op het vorige stuk, dan ontkom je er niet aan als Nederlandse regering om het óf af te wijzen, óf er toch op zijn minst een referendum over uit te schrijven om te kijken of de opinie inmiddels veranderd is.”

Zo’n referendum zou u toejuichen?

„Wij zijn nooit voor het referendum als instrument geweest, omdat we menen dat de Tweede Kamer zelf beslissingen hoort te nemen.”

Moeten alle lidstaten hun commissaris behouden?

„Ik vind het niet het allerbelangrijkste punt. Maar het is voor de herkenbaarheid wel belangrijk toch een eigen man in Brussel te hebben.’’

Is de grondwet een belangrijk punt bij de formatie?

,,Er zal uiteraard over gesproken worden. Maar ik denk niet dat het een breekpunt zal worden. Zeker niet.”

Bekijk de site van Hans Blokland en Bas Belder:www.eurofractie.nl

    • Mark Kranenburg