Essent in duurzame energie tuinbouw

Energieleverancier Essent neemt het bedrijf Westland Energie Services over, dat in de tuinbouwsector actief is. Daartoe hebben beide bedrijven gisteren een principeakkoord ondertekend. Volgens een woordvoerder van Essent wil het bedrijf hiermee zijn productie van duurzame energie vergroten.

Met de overname springt Essent in op de groei van zogenaamde decentrale opwekking. Daarbij worden elektriciteit en warmte niet opgewekt in grote centrales, maar lokaal in kleine warmtekrachtcentrales (WKK). Vooral tuinders beschikken hierover. De in Nederland opgestelde WKK-installaties produceren inmiddels ongeveer een kwart van alle elektriciteit. Dat aandeel zal naar verwachting groeien, gezien alle aandacht voor energiebesparing en klimaatverandering. WKK is energiezuiniger en stoot minder van het broeikasgas CO2 uit, vergeleken met traditionele elektriciteitsopwekking.

In het programma van de Taskforce Energietransitie, die het energieverbruik in Nederland de komende decennia duurzamer moet gaan maken, speelt decentrale opwekking een belangrijke rol.

Bij Westland Energie Services zijn circa 3.000 tuinders aangesloten, laat Essent weten. „Bij ons zitten er een paar honderd, dus we breiden sterk uit in de tuinbouw.” De tuinbouwsector is bezig met een grote omslag om het hoge energieverbruik terug te dringen, en uiteindelijk door toepassing van nieuwe technologieën zelfs energieleverancier te worden.

Hoeveel Essent betaalt voor Westland Energie Services is niet bekendgemaakt. De aandeelhouders van Westland Energie Services zijn de gemeenten Westland en Midden-Delfland. Zij moeten nog instemmen met de overname. Ook karteltoezichthouder NMa moet zich er nog over uitspreken.