De abortusboot groet Rouvoet

Door de regeringsdeelname van de ChristenUnie wordt het abortusbeleid mogelijk minder ruimhartig.

Tot onvrede van sommigen.

Geachte André Rouvoet,

Gefeliciteerd, u mag abortus binnen de kabinetsformatie eindelijk politieke relevantie geven. De ChristenUnie heeft zich altijd verzet tegen de legalisering van abortus in ons land, en is van mening dat abortus slechts gerechtvaardigd kan zijn als het leven van de moeder wordt bedreigd.

De idealistische kloof tussen de ChristenUnie en onze organisatie, Women on Waves, is eigenlijk helemaal niet zo groot. Beiden willen wij het recht op leven beschermen. Echter u vindt dat de grenzen van het leven in Gods handen liggen en bent dus tegen abortus. Women on Waves bekommert zich om het leven van de vrouw en vindt dus dat zij zelf over haar situatie mag beslissen. Wij zijn dus voor de mogelijkheid op abortus. Wij koesteren niet de illusie dat wij u in deze brief van uw standpunt kunnen afbrengen. Maar wij willen wel de gelegenheid aangrijpen om u te wijzen op de praktische gevolgen voor vrouwen, mocht uw standpunt ooit wet worden.

Eerst de Nederlandse cijfers. Bijna een kwart van de vrouwen ondergaat ooit een abortus. Niet alleen atheïstische, maar ook gelovige vrouwen. Elders ondergaan vrouwen veel vaker een abortus. Jaarlijks besluiten 46 miljoen vrouwen hun zwangerschap af te breken: de meest verrichte medische ingreep in de wereld. Beste meneer Rouvoet, zijn dit allemaal slechte vrouwen?

Vrouwen vertrouwen ons, abortushulpverleners, soms toe: „Eigenlijk ben ik tegen abortus, maar ik kan nu niet anders”. Dat is de essentie: deze individuele beleving. Ieder van deze vrouwen beleeft een noodsituatie omdat zij zwanger is en nu geen kind kan opvoeden. Abortus is zo een gewone medische ingreep om vrouwen in hun noodsituatie te helpen. Artsen of andere hulpverleners kunnen nooit bepalen hoe ernstig deze individuele noodsituatie is. Abortus is een onderdeel van het leven van veel vrouwen. Belangstellende steun is daarbij essentieel, onnodige problematisering werkt averechts. Een langere verplichte wachttijd of een netwerk van opvanghuizen verandert daar niets aan.

De ChristenUnie wil abortus alleen toestaan als het leven van de vrouw gevaar loopt. Maar zo brengt u het leven van vrouwen pas daadwerkelijk in gevaar. Als artsen de nood van vrouwen niet hoog genoeg vinden, zullen vrouwen proberen op andere wijze hun zwangerschap af te breken. Met breinaalden, zeepoplossingen of door zich anderszins te verwonden. Dat is wat er in landen gebeurt met wetten zoals door uw partij gewenst. Deze wetten, zogenaamd bedoeld om het leven te beschermen, bedreigen het leven van vrouwen: elke 7 minuten sterft een vrouw onnodig aan de gevolgen van illegale abortus. Vindt u niet dat ook het leven van deze vrouwen het beschermen waard is?

Bovendien, hoe wilt u de naleving handhaven? Wilt u alle ongewenst zwangere vrouwen gevangen nemen om te voorkomen dat ze mogelijk hun zwangerschap zelf afbreken? Wilt u vrouwen vervolgen en publiekelijk terecht laten staan omdat zij een abortus hebben gehad zoals in Zuid-Amerika en zelfs in Portugal gebruikelijk is? Of wilt u, zoals in Polen, alleen hulpverleners strafbaar stellen? Daar kunnen alleen heel rijke vrouwen een illegale abortus bij een arts in eigen land krijgen of een legale behandeling in het buitenland betalen, waardoor voor arme vrouwen slechts de hulp van kwakzalvers rest.

Weet u, meneer Rouvoet, dat een bevalling het meest gevaarlijke moment uit het leven van een vrouw is? Zelfs in Nederland overlijdt jaarlijks bij een bevalling 1 op de 12.000 vrouwen tegenover 1 op de 500.000 bij een veilige abortus. Een veilige abortus is dus vrijwel altijd levensreddend. Bovendien willen we een kind het allerbeste bieden voor een goed bestaan. Juist vrouwen voelen en dragen deze verantwoordelijkheid echt. Zij weten dat een kind constant aandacht en zorg nodig heeft. Dat is onmogelijk als zij niet voor zichzelf kunnen zorgen, in financieel of ander opzicht. Wilt u dat vrouwen kinderen krijgen die we niet alles kunnen geven? Wilt u dat wij ons leven riskeren om een kind te baren waar we niet voor kunnen zorgen? Dat hopen wij niet.

Met de meeste hoogachting,

Rebecca Gomperts

en Gunilla Kleiverda

Rebecca Gomperts en Gunilla Kleiverda zijn respectievelijk directeur en bestuurslid van Women on Waves.

    • Gunilla Kleiverda
    • Rebecca Gomperts