China kan met raket satellieten elimineren

De Verenigde Staten, Japan, Australië en Canada hebben bij Peking geprotesteerd tegen een test met een anti-satellietwapen (ASAT) die China volgens westerse inlichtingendiensten op 11 januari uitvoerde. Bij de proef wist een onderscheppingsraket, gelanceerd vanaf een basis in het zuidwesten van China, een oude Chinese Feng Yun weersatelliet op meer dan 800 kilometer boven het aardoppervlak te vernietigen.

China zelf hult zich tot op heden in stilzwijgen over de test.

De geslaagde proef betekent een grote technologische sprong voorwaarts voor de Chinese militaire expertise. Alleen de Sovjet-Unie en de VS experimenteerden tijdens de Koude Oorlog met dergelijke ASATs. Deze wapens waren bij ontwapeningsonderhandelingen altijd een heet hangijzer, aangezien ze een eerste stap konden betekenen bij de militarisering van de ruimte, hetgeen het Outer Space Treaty uit 1967 verbood. Het Pentagon testte voor het laatst in 1985 een ASAT.

De westerse zorgen over de test gelden op dit moment vooral de brokstukken van de Feng Yun die commerciële of militaire kunstmanen of zelfs het bemande International Space Station zouden kunnen beschadigen. Maar de strategische consequenties van het klaarblijkelijke Chinese vermogen om kunstmanen te vernietigen zijn veel ingrijpender. De Amerikaanse strijdmachten zijn, net als iedere andere westerse krijgsmacht, afhankelijk van satellieten voor communicatie, navigatie en het verzamelen van inlichtingen. „Onze ruimtemiddelen”', zei de Amerikaanse onderbevelhebber van Space Command, generaal Robert Kehler, afgelopen november op een persconferentie, „stellen ons in staat te zien, te horen en te praten, en dat met de snelheid van het licht.” Als dat wegvalt, aldus Kehler, worden de VS technologisch dertig jaar terug geworpen.

Toch zal de Chinese test de regering Bush niet helemaal ongelegen komen. Afgelopen oktober maakte het Witte Huis de National Space Policy (NSP) wereldkundig, een visie op het belang van de ruimte voor de VS. Voorgaande Amerikaanse regeringen benadrukten vooral het economische en maatschappelijke belang van de ruimte, maar deze jongste doctrine stelt de ruimte meer voor als een militair mare nostrum.

Het openlijke Amerikaanse streven tot ‘ruimtesuperioriteit’ houdt ondermeer in dat de militaire kunstmanen worden voorzien van verdedigingsmechanismen tegen storen. Maar de NSP houdt ook nadrukkelijk de mogelijkheid open militaire bedreigingen van de ruimtemiddelen, zoals de Chinese ASAT, preventief aan te vallen – ook vanuit de ruimte.

    • Menno Steketee