Beatrix wel, Kamer niet ingelicht

De kabinetsformatie heeft zich wederom op een geheime plek teruggetrokken. Al tal van jaren wordt betoogd dat de Tweede Kamer het zwaartepunt van de kabinetsformatie dient te zijn. Zelfs de Raad van State heeft zich in dat koor gevoegd.

Enige tijd geleden heeft de Kamer met een wijziging van haar reglement van orde zich de mogelijkheid verschaft een kabinetsinformateur tussentijds inlichtingen te vragen over de vordering van zijn werkzaamheden. R. Hoekstra heeft dat op 19 december gedaan, waarbij we als kiezers gewaar konden worden hoe de fractievoorzitters over zijn vorderingen dachten.

Waarom heeft de Kamer na het geheim overleg in Beetsterzwaag Wijffels niet gevraagd te komen vertellen wat ze allemaal hebben bekokstoofd? Voor zo`n initiatief was in de Kamer waarschijnlijk geen meerderheid te vinden. Het lijkt wel dat de primaire inzet van de formatie niet is tot een kabinet te komen, maar om twee heren met elkaar te laten accorderen.

Maar dat kan toch niet het doel zijn van een parlementaire democratie, politici met elkaar verzoenen? Als Bos en Balkenende zo moeilijk door één deur komen, laten ze dan iemand anders afvaardigen. Hoe de formatie vordert, wordt aan de Kamer, en daarmee aan de kiezers, onthouden. Wie wel op de hoogte wordt gehouden, is koningin Beatrix. Het Kabinet der Koningin deelde mee dat zij op 16 januari informateur Wijffels op Huis ten Bosch heeft ontvangen: ”Zij heeft met hem de stand van zaken van zijn informatiewerkzaamheden besproken.” De koningin wel, het parlement niet!

    • Dr. Lambert J. Giebels Breda