Zuidelijk protest tegen tolvignet snelwegen België

De drie zuidelijke provincies komen samen in het geweer tegen de Belgische plannen voor een wegenvignet van 60 euro per jaar vanaf 2008. Hun commissarissen van de koningin willen overleg met de Belgische minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt, over de plannen, die volgens hen voor veel problemen zullen zorgen.

Ze passen bovendien niet in de geest van openheid die de Europese Unie, ook door het openstellen van de grenzen, wil bevorderen, zo schrijven de commissarissen in een gezamenlijke brief aan Landuyt. Het gaat om Hanja Maij-Weggen van Noord-Brabant, haar Zeeuwse collega Wim van Gelder en Léon Frissen van Limburg.

De drie commissarissen van de zuidelijke provincies wijzen op het frequente en soms onontkoombare grensoverschrijdende personenverkeer voor woon-werk, maar ook recreatie en winkelen.

Juni vorig jaar besloot België om, in navolging van Zwitserland en Oostenrijk, tol te gaan heffen op snelwegen en grote provinciale wegen. Belgische en buitenlandse automobilisten moeten hun kenteken van tevoren doorgeven via internet. Flitspalen controleren vervolgens of de auto’s die over de wegen rijden, wel hebben betaald.

Het wegenvignet zal gelden voor alle voertuigen onder de 12 ton die op Belgische wegen rijden. Voor de Belgen zal de prijs van het vignet worden vergoed, doordat ze minder wegenbelasting hoeven te betalen. Voor Nederlandse en andere buitenlandse automobilisten gebeurt dat uiteraard niet.

Europarlementariër Corien Wortmann stelde eerder al dat de Belgische maatregelen strijdig kunnen zijn met het vrij verkeer van personen binnen Europa. De PvdA en SP in de Tweede Kamer namen het echter voor de Belgen op. Ze vonden de protesten „hypocriet” en wezen erop dat ook Nederland plannen heeft om het gebruik van wegen extra te belasten.