Zalm: overschot komt op 3,3 miljard euro

Het begrotingsoverschot is het afgelopen jaar uitgekomen op 0,6 procent van het bruto binnenlandse product. Dat is 3,3 miljard euro, aanzienlijk meer dan verwacht.

Dit heeft demissionair minister Zalm (Financiën, VVD) verklaard tegenover deze krant. Het overschot is van belang voor de formatiebesprekingen tussen CDA, PvdA en ChristenUnie. Bij de onderhandelingen over een nieuwe coalitie gaat het dezer dagen met name over het financiële kader, en daarmee over de budgettaire ruimte die een nieuw kabinet heeft voor nieuw beleid. Hoe beter de overheidsfinanciën er nu voor staan, des te meer ruimte hebben de onderhandelaars. De begroting voor dit jaar is door het parlement goedgekeurd. Maar de nieuwe coalitie kan in mei in de voorjaarsnota besluiten tot aanpassingen voor het lopende begrotingsjaar.

Het huidige overschot is vooral te danken aan meevallers bij de uitgaven van de overheid, met name de lagere uitgaven bij de sociale fondsen. In de Miljoenennota die met Prinsjesdag werd gepresenteerd, ging het kabinet nog uit van een overschot van 0,1 procent over 2006. Vlak voor de verkiezingen kondigde Zalm extra meevallers aan en werd de raming van het overschot verhoogd tot 0,4 procent. Voor dit jaar wil Zalm geen voorspelling doen over het begrotingssaldo. Wel zegt hij dat de tekenen voor 2007 „niet slecht” zijn.

Toen het kabinet-Balkenende II in 2003 begon, was sprake van een tekort van meer dan drie procent. In het regeerakkoord was afgesproken dit terug te brengen tot een tekort van 0,6 procent.

Zalm zegt niet te weten wat de beoogde coalitiepartners in de informatie over het toekomstige begrotingsbeleid hebben afgesproken. Wel noemt hij het opmerkelijk dat de onderhandelaars geen belangstelling hebben voor een vertrouwelijk rapport dat de financieel-economische topambtenaren altijd maken ten behoeve van de informatie.

Dat CEC-rapport (Centraal Economische Commissie) bevat volgens ambtelijke bronnen varianten voor de vormgeving van de beperking van de hypotheekrenteaftrek en de geleidelijke fiscalisering van de AOW. Het CDA is tegen beide hervormingsvoorstellen, de PvdA en de ChristenUnie zijn voorstanders. Zalm: „Ik heb het idee dat men er bewust niet naar vraagt.”

Ambtenaren: pagina 2

    • Roel Janssen