Werkloosheid eind 2006 gedaald tot onder de 400.000

Rotterdam, 18 jan. De werkloosheid in Nederland lag in het vierde kwartaal van vorig jaar gemiddeld op 394.000 personen. Dit is 11.000 minder dan in de periode van september tot november 2006. Voor het eerst in ruim drie jaar lag de seizoengecorrigeerde werkloosheid onder de 400.000. Dit blijkt uit cijfers van het CBS die vanmorgen werden gepubliceerd. In het vierde kwartaal van 2006 was 5,0 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit nog 6,0 procent. In 2006 was gemiddeld 5,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. In 2004 en 2005 was dat nog 6,5 procent. Vorig jaar daalde de werkloosheid het sterkst onder mannen, van 238.000 tot 191.000. Het aantal werkloze vrouwen bedroeg 222.000, een daling van 23.000 ten opzichte van 2005.