Verzet Curaçao geen gevolg voor akkoord

Het verzet van Curaçao tegen de afspraken met Nederland over de ontmanteling van de Nederlandse Antillen heeft geen gevolgen voor de andere vier betrokken eilanden.

Dat verklaarde minister Atzo Nicolaï (Koninkrijksrelaties, VVD) gisteren bij de afsluiting van zijn vierdaagse bezoek aan de Antillen.

De eilanden willen het Antilliaanse staatsverband per 1 juli opheffen. Curaçao en Sint Maarten opteren daarbij voor een status van autonoom land binnen het koninkrijk, een status aparte zoals Aruba sinds 1986 heeft. De kleinere eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius (de K3) gaan als bijzondere gemeenten deel uitmaken tot het Nederlandse staatsbestel.

Vorig jaar heeft Nicolaï hierover afspraken gemaakt met de eilanden. Maar de Curaçaose eilandsraad, vergelijkbaar met een Nederlandse gemeenteraad, verwierp deze zogeheten Slotverklaring. De voorwaarden op het gebied van rechtshandhaving, deugdelijkheid van bestuur en overheidsfinanciën die Nederland stelt in ruil voor sanering van de 2,4 miljard euro tellende Antilliaanse staatsschuld, gingen de meerderheid van de Curaçaose eilandsraad te ver.

Curaçao heeft daardoor nu geen zicht op een toekomstige status van autonoom land binnen het koninkrijk, noch op de bijpassende schuldsanering. Nederland begint met de overname van achterstallige betalingen van de andere vier eilanden zodra het toezicht op de overheidsfinanciën is geregeld. Medio februari worden hierover afspraken gemaakt met Sint Maarten en de K3. Dat Curaçao daarin geen stem heeft, is volgens Nicolai „nauwelijks” van invloed op het traject van de andere eilanden.

Tijdens een topoverleg van de vijf eilanden en de Antilliaanse regering besloten Curaçao, Sint Maarten en het blok van de drie kleinere eilanden vorige week ieder hun eigen koers te varen in de staatkundige besprekingen met Nederland. Curaçao wil opnieuw onderhandelen over de Slotverklaring, maar volgens Nicolaï kan daarvan geen sprake zijn.

Uiteindelijk zou het Antilliaanse staatsverband, na het uittreden van de andere vier eilanden, alleen nog uit Curaçao kunnen bestaan. Nicolaï hoopt dat Curaçao de Slotverklaring alsnog goedkeurt.