Uittocht imams leidt tot tekorten

Marokkaanse moskeeën in Nederland kampen met een tekort aan imams. Door verscherpte regels en toegenomen onzekerheid over hun toekomst in Nederland vertrekken veel imams naar andere Europese landen.

Volgens verschillende direct betrokkenen worden de plaatsen van vertrokken imams ingenomen door ongekwalificeerde „self made-imams”. „Lieden uit de gemeenschap die middels het internet enige kennis hebben opgedaan treden nu op als religieuze leiders. En dat leidt weer tot spanningen binnen de Marokkaanse gemeenschap”, zegt secretaris Nasr Joemman van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Volgens Joemman bevorderen „deze onervaren” imams de radicalisering onder de Marokkaanse gemeenschap.

Volgens D. El Boujoufi hebben „25 tot 30” moskeeën momenteel geen vaste imam. Veel geestelijken zijn, aldus El Boujoufi, de afgelopen twee jaar door de toegenomen spanningen in Nederland en „allerlei beperkingen” vertrokken naar landen als Frankrijk, België en Spanje. Kregen de imams voorheen na vijf jaar verblijf permanente verblijfsvergunning, nu wordt hun verblijf elke jaar opnieuw beoordeeld. Ook de pogingen van minister Verdonk (toen zij verantwoordelijk was voor Vreemdelingenzaken) om enkele ‘radicale’ imams uit te zetten heeft de animo bij imams om in Nederland te blijven doen afnemen. De nieuwe inburgeringswet schrikt ook veel geestelijke leiders af, zegt Boujoufi. De imams moeten tegenwoordig in eigen land Nederlandse taallessen volgen voordat ze toestemming krijgen om naar Nederland af te reizen. El Boujoufi: „We juichen toe dat radicale imams uitgezet worden, maar de overheid maakt de komst van nieuwe imams erg moeilijk.”

Vorig jaar is in Nederland een imamopleiding van start gegaan die op termijn in de behoefte aan geestelijken bij voornamelijk Marokkaanse moskeeën zal voorzien. Naar verwachting zullen de eerste afgestudeerde imams pas over zeven jaar aan de slag kunnen.