Uitspraak stelt teleur

De Nederlandse ondernemingskamer heeft zich gemengd in het gevecht tussen het conglomeraat Stork en zijn ontevreden aandeelhouders, maar het conflict niet opgelost. Het zou wel eens kunnen dat de ondernemingskamer met een bureaucratische fopspeen is gekomen.

De uitspraak bevatte zeker goed nieuws voor beleggers: de ondernemingskamer heeft een gifpil ongedaan gemaakt die de belangen van de overige aandeelhouders in het concern zou hebben verwaterd, een duidelijke berisping van het ‘oude Nederland’.

Maar de ondernemingskamer vond het niet goed dat de aandeelhouders een buitengewone vergadering organiseerden om te stemmen over de vraag of de raad van commissarissen van Stork moet opstappen. Dat is een zorgwekkende afwijzing van een belangrijk wettelijk recht dat in 2004 werd geïntroduceerd en dat aandeelhouders meer zeggenschap geeft in de manier waarop Nederlandse beursgenoteerde bedrijven worden bestuurd.

Zeker, het wegsturen van de raad van commissarissen zou ongekend zijn geweest en een schok voor het Nederlandse systeem. Maar het zou de aandeelhouders tenminste de kans hebben gegeven een van de weinige effectieve rechten uit te oefenen die de wet hun heeft toegekend.

Deze zienswijze komt misschien enigszins negatief over. De ondernemingskamer heeft immers gezegd drie nieuwe commissarissen te zullen benoemen, die ongetwijfeld de opdracht zullen krijgen te helpen bij het verbeteren van de ijzige betrekkingen tussen Stork en zijn hedgefondsbeleggers. En de markt lijkt ook opgetogen te zijn over de uitspraak, omdat zij mogelijk een verzoening ziet die tot een opsplitsing van Stork zou kunnen leiden.

Maar beleggers doen er beter aan de champagne nog even te laten staan. Hoewel de ondernemingskamer van plan is een onderzoek in te stellen naar de manier waarop Stork is bestuurd, maakt zijn beslissing het voor beleggers moeilijker het huidige management te lozen. En het is moeilijk te begrijpen waarom een rechter beter in staat zou zijn dan een eigenaar om te weten hoe een beursgenoteerd bedrijf moet worden geleid. De voorgestelde oplossing is heel Nederlands en op consensus gericht. Maar er valt niet te ontsnappen aan het feit dat de aandeelhouders van Nederlandse bedrijven hun toch al beperkte rechten nog verder hebben zien afnemen.

Nicole Lee

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com.Vertaling Menno Grootveld

    • Nicole Lee