Slaande ruzie in rechtse fractie Europarlement

Binnen de gezamenlijke fractie van de christen-democraten en conservatieven in het Europees Parlement (EP) is slaande ruzie uitgebroken. Een conflict over de verdeling van prestigieuze voorzitterschappen van parlementaire commissies is zo hoog opgelopen, dat de stemming die vandaag moest plaatsvinden weken is uitgesteld.

Triomf en nederlaag liggen in het EP dicht bij elkaar. Zo glunderend als de Duitse christen-democraat Hans-Gert Pöttering de afgelopen dagen als nieuw gekozen voorzitter rondliep, zo bedrukt stond het gezicht van zijn land- en partijgenoot Elmar Brok. Brok, voorzitter van de buitenlandcommissie – de allerhoogste in de pikorde –, dreigt de prijs te moeten betalen voor de verkiezing van Pöttering tot voorzitter.

Volgens de laatste stand raakt Brok zijn topfunctie kwijt aan zijn Poolse fractiegenoot Jacek Saryusz-Wolski van het centrum-rechtse Burgerplatform, die geldt als een havik, vooral op het vlak van de relaties met Rusland.

Alles heeft te maken met de wijze waarop in het parlement functies worden toebedeeld. Om te voorkomen dat de twee grote fracties die samen over een ruime meerderheid beschikken alle posten onderling verdelen, bestaat een ingewikkeld puntensysteem waardoor elke fractie aanspraak maakt op een aantal functies waarvoor onderlinge verkiezingen plaatsvinden.

Het vergt het nodige rekenwerk om iedereen tevreden te stellen. En daar is bij de christen-democraten en conservatieven iets misgegaan. De Poolse christen-democraten misten opeens het vicevoorzitterschap. Maar als compensatie kregen ze de eerste keuze voor een commissie-voorzitterschap. Saryusz-Wolski eiste vervolgens de post van Brok op. Maar deze had nu juist gerekend op nog eens tweeënhalf jaar ontmoetingen met de groten der aarde.

De overige fracties zien het gevecht geamuseerd aan. „Hadden ze maar niet allemaal pseudochristen-democraten voor hun fractie moeten aantrekken om toch maar vooral de grootste in het Parlement te kunnen blijven”, smaalde een liberale politicus.