Rebel Nkunda staakt de strijd

De laatste grote rebellenleider actief in Oost-Congo heeft ingestemd met een vredesakkoord met de Congolese regering. Generaal Laurent Nkunda zal in ruil voor een staakt-het-vuren niet worden vervolgd voor de oorlogsmisdaden waar hij van wordt beschuldigd. Zijn troepen zullen worden opgenomen in het nationale leger van Congo.

Nkunda bevestigde de deal vanochtend. Een woordvoerder van het regeringsleger maakte het akkoord gisteren bekend. De deal komt ruim drie maanden na de beëdiging van Joseph Kabila als president na de eerste vrije verkiezingen in ruim veertig jaar.

Nkunda voerde afgelopen jaar zowel voor als na de verkiezingen strijd met het regeringsleger en troepen van de VN. De afgelopen maanden leidde hij een opmars naar Goma, de hoofdstad van de provincie Noord-Kivu. Het heeft er alle schijn van dat hij de strijd heeft gebruikt om zijn onderhandelingspositie te versterken.

Mensenrechtengroeperingen dringen aan op arrestatie van Nkunda. Hij was een hoge officier in het rebellenleger RCD-Goma dat gesteund door Rwanda tussen 1998 en 2003 oorlog voerde in het oosten. Hij was in 2002 betrokken bij de marteling van en moord op zeker 160 muitende soldaten in Kisangani. Daarna leidde hij zijn eigen rebellenleger waarmee hij in 2004 de stad Bukavu veroverde.

De regering van Congo vaardigde in 2005 een arrestatiebevel tegen hem uit. Maar de Congolese autoriteiten noch de VN ondernamen actieve pogingen hem op te sporen. De afgelopen twee weken is er druk onderhandeld tussen Nkunda en hoge ambtenaren uit Rwanda. Gisteren leverden twee van Nkunda’s bataljons de wapens in. Volgens de VN zal de rest dat voorbeeld later deze week volgen. Nkunda zou ballingschap in Zuid-Afrika zijn aangeboden, maar het Congolese leger ontkent dit.