Plavic vraagt om haar vrijlating

Stockholm, 18 jan. Biljana Plavic (76), oud-president van de Servische Republiek in Bosnië, heeft het Joegoslavië-tribunaal gevraagd haar vrij te laten. Ze zit sinds drie jaar in Zweden een celstraf van elf jaar wegens oorlogsmisdaden uit. Plavic zegt dat haar gezondheid achteruit gaat. Ze klaagt ook dat ze gevangen zit met ”prostituees, moordenaars, drugshandelaars, rovers, dieven en zwendelaars”.