Meer kunst Goudstikker wordt teruggevraagd

De Goudstikker-zaak gaat dit voorjaar een tweede ronde in. Aan musea die na de oorlog door aankopen of schenkingen in het bezit zijn gekomen van werken uit de Goudstikker-collectie zal gevraagd worden om dit te melden. Ook deze werken worden dan teruggevraagd. Dit meldt het researchteam van Marei von Saher.

Vorig jaar besloot de Nederlandse regering 202 schilderijen uit rijksbezit terug te geven aan Marei von Saher, de Amerikaanse schoondochter van de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker (1897-1940). Van deze schilderijen was bekend dat ze van Goudstikker waren. Nu zullen Nederlandse en buitenlandse musea worden benaderd met de vraag zelf hun collecties door te lichten op Goudstikker-schilderijen. Daartoe verschijnt volgende maand een catalogus van 500 schilderijen uit de voorraad van Jacques Goudstikker, die in 1940 zo’n 1.100 kunstwerken omvatte.

Deze 500 werken worden nog altijd vermist. Net als de 202 schilderijen die de Nederlandse regering teruggeeft, horen ze tot de Goudstikker-werken die in de oorlog terechtkwamen bij de Duitse rijksmaarschalk Göring. De catalogus met afbeeldingen en beschrijvingen van de schilderijen komt niet in de handel. De erven Goudstikker sturen hem naar musea, veilinghuizen, kunsthandels en bibliotheken overal ter wereld. Het is de bedoeling dat ook Nederlandse musea de catalogus met hun bezit vergelijken om te zien of zij Goudstikker-werken in hun collectie hebben. Als dat zo is, wordt van hen verwacht dat zij dit kenbaar maken aan Marei von Saher.

Hoeveel schilderijen uit de Goudstikker-collectie nu in het bezit zijn van Nederlandse musea, is onduidelijk. Wel is bekend dat het Mauritshuis in Den Haag een landschapje heeft van Jan van Goyen, dat in 1967 bij een Haagse kunsthandelaar werd aangekocht. Het Leidse museum De Lakenhal bezit een stilleven van de achttiende-eeuwse schilder A.H. Bakker Korff, eveneens afkomstig uit de Goudstikker-voorraad van 1940.

Verschillende buitenlandse musea hebben de afgelopen twee jaar al Goudstikker-schilderijen afgestaan aan Marei von Saher. Met behulp van de catalogus zullen ook in buitenlandse musea nu nog vermiste schilderijen uit de collectie kunnen worden getraceerd.

    • Lien Heyting