Meer kans op kanker bij veel wit in borstfoto

Beginnende borstkanker wordt bij een mammografie, een röntgenonderzoek van de borst, vaak niet gezien als een borst veel bindweefsel en klierweefsel bevat zodat er veel wit in de foto te zien is. De kanker kan daarin verborgen zitten.

Canadese radiologen laten vandaag in The New England Journal of Medicine zien dat de kans op zo’n gemiste borstkanker bij vrouwen met dicht weefsel in het jaar na hun eerste borstonderzoek achttien keer zo hoog is als bij vrouwen met weinig dichte borsten. Ook in de jaren daarna blijft de kans hoger. De radiologen vinden dat vrouwen met dichte borsten uitgebreider getest moeten worden.

De dichtheid van bind- en klierweefsel op een mammogram is hoog omdat die weefsels röntgenstraling tegenhouden, net zoals kanker dat doet. Allebei geven ze witte plekken op een mammogram. Vet laat straling juist door en is daarom donker. Dicht borstweefsel komt vooral voor bij jonge vrouwen door hun nog actieve borstklieren.

De Canadese onderzoekers hebben de dichtheid van het borstweefsel bepaald bij 354 vrouwen die een mammografie hadden ondergaan en later borstkanker hadden gekregen. Vervolgens is die vergeleken met een groep even oude, maar gezonde vrouwen.

Duidelijk werd dat de mammografie bij de vrouwen met heel dicht borstweefsel (een dichtheid van minstens 75 procent, wat betekent dat de borst voor driekwart ondoorzichtig is) veel vaker niet aan zijn doel voldeed dan bij de vrouwen met een lage dichtheid: de kans op kanker in het eerste jaar na de borstfoto was bij de ‘hoge-dichtheid-groep’ achttien keer zo hoog. Daarnaast had de helft van de jongere vrouwen die binnen een jaar na de mammografie borstkanker kreeg, een dichtheid van 50 procent of meer.

Ook in de volgende jaren bleef de kans op borstkanker bij vrouwen met de hoogste borstdichtheid 5,7 keer zo hoog als bij die met de laagste dichtheid. Dat wijst erop dat er niet alleen sprake is van een maskerend effect bij de mammografie maar dat er ook een ander, nog onbekend verband moet bestaan tussen een hoge dichtheid en borstkanker.

De onderzoekers adviseren vrouwen die dicht borstweefsel hebben, met andere technieken te testen, bijvoorbeeld met digitale mammografie, ultrageluidsonderzoek of een MRI. Nederlandse artsen lieten vorig jaar zien dat een MRI bruikbaar is. Zij vonden die echter alleen op zijn plaats bij vrouwen met een duidelijk verhoogd risico, bijvoorbeeld door een genetische aanleg.

    • Bart Meijer van Putten