Internet Voorkeur

Vliegtuiggeluid. Het Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC) en Geluidsnet hebben gezamenlijk een systeem ontwikkeld waarmee vliegtuigbewegingen worden geregistreerd en op internet gevolgd kunnen worden. Uniek hierbij is dat het vliegverkeer realtime getoond wordt, waarbij ook te zien is hoeveel geluid de vliegtuigen op dat moment werkelijk op de grond veroorzaken. Dit geluid wordt gemeten door 50 geluidsmeetpunten van Geluidsnet. Dankzij deze dienst kan iedereen individuele vliegbewegingen volgen. Ook overheden kunnen de gegevens gebruiken voor hun beleid. Met dit initiatief wordt er een impuls gegeven aan de transparantie op luchtvaartgebied, met als doel de hinder door vliegtuiggeluid te verminderen. Het vliegtuigvolgsysteem is in het voorjaar van 2006 ontwikkeld en is daarna uitgebreid getest. In de afgelopen maanden zijn er verspreid over Nederland zes ontvangststations opgesteld om zo een compleet beeld te krijgen van alle vliegtuigbewegingen. Het Castricumse ontvangststation ontvangt de bakensignalen die veel vliegtuigen uitzenden en verstuurt de posities van de vliegtuigen via het internet naar een centrale database. Per dag worden er ruim 8 miljoen posities vastgelegd. (ANP)

Zie: www.vlieghinder.nl; www.geluidsnet.nl