Grote buurman stuurt niet weg

Rotterdam en de Rotterdamwet krijgen kritiek van Capelle aan den IJssel (‘Grote buurman stuurt de kansarmen door’, NRC Handelsblad, 12 januari). In Capelle zouden door de Rotterdamwet nu veel meer Rotterdamse sociale huurders zijn komen wonen – en dat kon toch niet de bedoeling zijn. Die huurders brengen volgens Capelle allerlei vormen van overlast met zich mee, zoals uitkeringen die de gemeente op kosten jagen. Capelle bedoelt natuurlijk de kansarmoede en de etnische afkomst van deze ex-Rotterdammers.

De indruk wordt gewekt dat Rotterdam zijn problemen oplost door ze naar Capelle te verhuizen. Maar het is onzin dat Rotterdammers met een uitkering de stad uitgejaagd worden. De Rotterdamwet geldt alleen voor ‘vestigers’ van buiten Rotterdam. Rotterdammers mogen gaan wonen waar ze willen.

De Rotterdamwet is niet een opzichzelfstaande vestigingsbelemmering, maar onderdeel van het programma ‘Rotterdam Zet Door’. Daarin worden investeringen van ondernemers in Rotterdamse achterstandswijken met 50 procent gesubsidieerd. Verder zijn er extra mogelijkheden om overlast gevende panden dwangsommen op te leggen en te sluiten. En ten slotte zijn er vestigingseisen aan nieuwe bewoners. Dat is het deel waarvan Capelle last zou hebben.

Nieuwe vestigers in Rotterdamse achterstandswijken mogen geen WW- of bijstandsuitkering hebben. Anders zou het dweilen met de kraan open zijn. En de kraan loopt nogal: het verhuistempo in deze wijken ligt tussen de 20 en 30 procent per jaar. Het Rotterdamse gemiddelde ligt onder de 10 procent.

De vraag is waar die mensen, die in die achterstandswijken van Rotterdam geen huisvestingsvergunning krijgen, dan gaan wonen. Het antwoord is: in de rest van Rotterdam, in de regio van Rotterdam en in de rest van Nederland. Als 15.000 woningen niet meer beschikbaar zijn voor kansarmen, in een stad met in totaal 285.000 woningen, in een regio met daarbovenop nog eens 280.000 woningen, in een land met in totaal 7 miljoen woningen, dan is die druk homeopathisch van aard.

Het Rotterdamse beleid is nodig omdat het normale Nederlandse beleid in echte achterstandswijken onvoldoende resultaat oplevert. Franse toestanden heet dat kort samengevat. Minister Winsemius (VROM, VVD) waarschuwde hier onlangs ook voor. Rotterdam moet met ‘Rotterdam Zet Door’ zijn zieke achterstandswijken op korte termijn beter maken

Nu de kraan dicht is, zal de komende jaren duidelijk worden hoe goed Rotterdam kan dweilen, dus hoe inburgerings-, integratie-, reïntegratie-, participatie- en werkgelegenheidsprojecten werken.

Tegenstanders van de Rotterdamwet vinden dat kansarmen zich in achterstandswijken van grote steden moeten vestigen. Dat was het model van de stadsbesturen voordat Leefbaar Rotterdam de stad bestuurde – en dat is nog steeds het model van veel gemeenten in de regio.

De oplossing op huisvestingsgebied die ook op de lange termijn werkt, is dat in achterstandswijken minder goedkope huurwoningen beschikbaar zijn en dat er in die wijken ook koopwoningen komen. Rotterdam loopt met dit beleid voorop in het land.

Marco Pastors is raadslid voor Leefbaar Rotterdam. Hij was wethouder tijdens de invoering van de Rotterdamwet.

Het artikel over Capelle, ‘Grote buurman stuurt de kansarmen door’, is na te lezen op www.nrc.nl/opinie

    • Marco Pastors