Gedragscode Defensie kost 80 mln

De nieuwe gedragscode voor de Nederlandse strijdkrachten kost 80 miljoen euro per jaar. De helft van het geld is nodig om de gedragscode in de organisatie te borgen, opleidingen uit te breiden en het sociaal leiderschap te versterken. De andere 40 miljoen euro zijn voor personele en organisatorische wijzigingen, schrijft staatssecretaris Cees van der Knaap (Defensie, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het geld wordt onder meer besteed aan de herinrichting van werk- en leefruimtes, faciliteiten voor vrijetijdsbesteding en toezichthouders. Er komen 12 speciale vertrouwenspersonen. Aanleiding voor de code is het Boele Staal-rapport waaruit blijkt dat pesten, roddelen, intimidatie en seksuele dwang relatief vaak voorkomen bij het leger. De 70.000 werknemers van Defensie hebben de code per post ontvangen. (NRC)